Tanhoc Celebration 2007: Flag ceremony inside church.